FacebookTwitterYouTubeПідписатися на RSS

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ ПО ЗЗСО I – III ст. № 4 м. ЖМЕРИНКИ 2020 – 2021 н. р.

Гурток настільного тенісу

Керівник гуртка – Кравчук Сергій Володимирович.

Мета гуртка: популяризація настільного тенісу серед учнів школи, опановування основами гри, тактичними прийомами та комбінаційними завданнями.
Завдання гуртка: пропаганда здорового способу життя, підготовка команди школярів до змагань.


Галерея "Гурток настільного тенісу"

Гурток «Чарівний пензлик»

Керівник гуртка – Антонюк Наталія Миколаївна

Староста Мельник Софія

Мета і основний зміст роботи гуртка: у процесі сприйняття та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в учнів ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати художню свідомість і компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

На заняттях гуртка учні вчаться працювати з графічними та живописними матеріалами. Виконують творчі завдання різними техніками – живопис по-вологому, по-сухому, ляпкографія, ниткографія, силует, малюнок штампиком, м’ятим папером, різні види штрихування, а також комбінуючи їх. В процесі роботи діти розвивають свої вміння і навички, отримані в початковій школі, поглиблюють свої знання при вивченні різних жанрів мистецтва. Знайомляться і використовують у роботі поняття «перспектива», «плановість», «об’єм», «колірна гама», «насиченість», «світлота», «тон», «контраст», «пропорції» та ін.

Гурток «Юний натураліст»

Керівник гуртка – Назарчук Інна Леонідівна

На заняттях гуртка, учні діляться цікавим матеріалом, мають можливість виконувати різного роду вироби.

Мета і основний зміст роботи:

- Виховувати любов до природи, навчати дітей розуміти і знати природу;

- Сприяти естетичному вихованню учнів, формувати в учнів екологічну культуру;

- Надати та розширити знання про компоненти природи і деякі процеси, що відбуваються в ній, про зміни, спричинені діяльністю людини, про особливості охорони природних ресурсів.

Завдання:

- Навчити учнів певних знань про природу, виховувати творчу особистість;

- Навчити глибоко любити і розуміти природу, спостерігати за змінами у природі;

- Сприяти усвідомленню учнями єдності людини і природи;

- Застосовувати знання на практиці, вміння спілкуватися з природою.

У дітей розвивається естетичний і художній смак, удосконалюються трудові навички і вміння. Формується екологічна свідомість, соціальна відповідальність та практичні навички по вирощуванню та догляду за рослинами.

Члени гуртка беруть участь у конкурсах екологічного спрямування. Це сприяє формуванню в учасників гуртка дослідницьких навичок, при завершенні досліджень діти систематизують та узагальнюють матеріал.

Роботи гуртківців з природнім матеріалом на тему «Осіння квітка», «Жива грядка.»

Галерея "Гурток «Юний натураліст»"

Гурток «Екологи»

Керівник гуртка – Ярова Інна Вікторівна

Мета гуртка: виховувати любов до природи , навчити дітей розуміти і знати природу, сприяти естетичному вихованню, формувати екологічну культуру, надати та розширити знання про компоненти природи і деякі процеси, що відбуваються в ній, про зміни спричинені діяльністю людини. Завдання гуртка: навчити застосовувати знання на практиці, спонукати та заохочувати дітей до експериментально – дослідницької, проєктної роботи. За вересень та жовтень місяць вихованці гуртка брали активну участь у створені робіт з природніх матеріалів на теми : « Панно із круп » та робота з пластиліном « Грибна поляна». Робота з природнім матеріалом справляє свій вплив на розумовий розвиток дитини, на розвиток його мислення і появи елементів творчості.

Галерея "Гурток «Екологи»"

Гурток візуального 3-D програмування Kodu Game Lab

Керівник гуртка – Твердохліб Наталія Михайлівна

Компанія Microsoft створила унікальну за своїми можливостями візуальну мову програмування Kodu.

- Kodu Game Lab - це унікальний конструктор візуального програмування, призначений для створення тривимірних ігор, світів та історій, це цілий набір об'єктів з готовими моделями поведінки, що дозволяють створювати тривимірні ігри.

- Kodu знайомить з основними поняттями програмування, такими як алгоритм, умови, об'єкти, події, параметри, підпрограми.

- Kodu знайомить з логікою програмування і способом вирішення проблем, обходячись без складного синтаксису.

Заняття у гуртку допоможе дітям розвинути алгоритмічне мислення, проявити свої творчі здібності, фантазію, попрацювати в команді. Рухаючись від простого до складного, виконуючи цікаві практичні завдання, юний програміст зможе освоїти численні можливості цього середовища та переконається, що процес створення ігор дійсно захоплюючий.

В процесі навчання у гуртку «Візуальне 3-D програмування Kodu Game Lab» дитина:

- опанує основи програмування в Kodu;

- навчиться застосовувати отримані знання на практиці, створюючи ігрові об'єкти і світи;

- розвине навички глибоко аналізувати проблему і структурувати своє рішення;

- розвине навички планування, алгоритмічне і просторове мислення;

- перетворить захоплення грою в корисний навчальний процес.

Галерея "Гурток візуального 3-D програмування Kodu Game Lab"

Гурток KoduGameLab

Гурток "Юний дослідник"

Керівник гуртка - Стовбчата Інна Вікторівна

Члени гуртка - учні 11 класу

Мета: Організація вивчення фізико-географічних особливостей своєї місцевості, використовуючи фактичні матеріали, напрацьовані самими учнями.

Докладніше: Гурток "Юний дослідник"

Гурток "Ми - цвіт нової України"

Керівник гуртка - Лесь Тетяна Вікторівна

Члени гуртка - учні 1-В класу

Мета: Формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури. Підготовка до виконання соціальних ролей громадянина Української держави. Виховання у юнаків та дівчат глибоких та твердих національно-патріотичних переконань, почуття патріотизму.

Завдання: Ознайомлення з правами і обов'язками громадянина України. Формування почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого та духовних цінностей українського народу. Виховання дисциплінованності, чесності і сумлінності, поваги до державних символів, любові до рідної землі, держави, родини, народу.


Галерея "Гурток "Ми - цвіт нової України""

Гурток "ABC, вивчаємо англійську мову"

Керівник гуртка - Салієва Т.А.

Староста - Маєвська Еріка

Мета і основний зміст роботи гуртка:

Формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів. Формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати у межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зацікавити учнів до вивчення англійської мови, формувати позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою.

Завдання: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

На заняттях гуртках діти вдосконалюють здобуті на уроках знання, уміння та навички, грають в пізнавальні та розвиваючі ігри, співають пісні англійською мовою, виконують проектні роботи, розігрують рольові сценки, діалоги та розширюють свій кругозір.


Галерея "Вивчаємо англійську мову"

Гурток «Україна - європейська держава»

Керівник гуртка: Лазорак О.А.

Староста: Чоботар Анастасія

Члени гуртка: учні 8-А класу

Дні і години роботи гуртка: п’ятниця 15:10

Мета і основний зміст роботи: формувати історичні знання, розвивати критичне мислення, виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, формувати загальнолюдські духовні цінності, готувати учнів до свідомої активної участі у суспільному житті української держави

Завдання: поширення інформації про Європу, європейські країни та Євросоюз, поширення нових форм позашкільної діяльності учнів, заохочення до вивчення іноземних мов, підготовка до життя і праці в об’єднаній Європі, пізнання Європи, розпочавши від рідного краю.

Зміст роботи: 30 занять, які охоплюють лекційні заняття, 4 практичних.4 презентації учнями проектів.

Гурток "Гарт"

Керівник гуртка: Дуднік Олександр Васильович

Основновні завдання гуртка: формування в учнів стійкого інтересу до занять фізкультурою, розвиток основних фізичних якостей, популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок, популяризація флорболу ,та інших нових видів спорту.


Галерея "Гурткова робота"

Гурток "Джура"

Керівник гуртка: Терещенко Дмитро Степанович

Мета гуртка: формування та розвиток повноцінної особистості, гарної людини, патріота Батьківщини. Патріотичного виховання учнів.

Кількість учасників - 17 учнів.

Тренування - у вівторок та четвер з 16:00 до 16:40.

Гурток" Патріот"

Керівник: Федорчак Тетяна Костянтинівна

Староста: Волос О.

Кількість учнів -15 (учні 8-А та 8-Б кл.)

Кількість годин - 3

Мета:

- формування та розвиток всебічно розвинутої особистості, засобами вивчення історії держави та історії рідного краю;

- створення інформаційного простору виховання підростаючого покоління патріотів України;

- становлення громадянина - патріота України, готового самовіддано будувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу;

- виховання свідомої громадянської позиції, знання своїх прав і обов'язків та вміння їх цивілізовано відстоювати.

Завдання:

- ознайомити з історією малої Батьківщини, українськими державними символами і народними традиціями;

- виховувати дбайливе ставлення та пошану до минулого та сьогодення;

- розвивати правову культуру , повагу до законів України, історичних святинь;

- відновлення та вшанування національної пам'яті;

- формування мовної культури;

- виховувати почуття патріотизму.

Впродовж навчального року гуртківці здобувають громадянську освіту, займаються дослідницькою та пошуковою роботою, вивчають історію України та рідного краю .

Кiлькiсть переглядiв: 728

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.