Повернутися до звичайного режиму
FacebookTwitterYouTubeПідписатися на RSS

Виховання дітей

План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища

Деякі батьки мають ілюзію, що вчителі в школі можуть навчити їхніх дітей всьому необхідному для дорослого життя. Але саме батьки відповідальні за правильне виховання дітей. Це не функція школи. Згідно з Конституцією України (Ст. 52) батьківські права та обов'язки мають конституційний характер. Їхнє право на виховання дітей є передумовою здійснення обов'язків щодо виховання. Відмовитись від своїх прав та обов'язків батьки не можуть. Вони можуть їх втратити тільки згідно рішення суду.

Місія школи з виховної роботи

Формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної системи

 1. Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 2. Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 3. Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 4. Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 5. Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 6. Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Напрямки виховної роботи

 1. Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
 2. Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 3. Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 4. Національно-патріотичне виховання.
 5. Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.
 6. Культурологічне виховання.
 7. Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи школи забезпечує

 1. Активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості.
 2. Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками.
 3. Розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності.
 4. Згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах.
 5. Соціальну захищеність і підтримку учнів.
 6. Співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами.
 7. Співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів.
 8. Концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для пріоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат — випускника Школи життєтворчості, який повинен володіти наступними якостями, вміннями.

Основні принципи організації виховного простору школи життєтворчості

 1. Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі.
 2. Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.
 3. Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.
 4. Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.
 5. Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі.
 6. Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів.

В школі створена модель управління виховним процесом. Така модель управління забезпечує виконання основної місії виховного процесу.

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

Виховна робота


Пріоритетні напрямки, завдяки яким реалізуються основні завдання та цілі виховної роботи

І. Ціннісне ставлення до себе.

Мета:

- виховувати вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість;

- учити передбачати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я;

- виховувати фізично і морально здорову людину.

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини.

Мета:

- виховувати особисті, родинні, громадянські, національні та загальнолюдські цінності;

- виховувати вміння працювати з іншими в групі, колективі;

- виховувати єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла;

- виховувати вміння прощати та просити пробачення.

ІІІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Мета:

- формувати в учнів комплекс особистісних якостей та рис характеру;

- формувати в учнів національну свідомість, любов до рідної землі, свого народу;

- формувати патріотичні почуттія, повагу до історичного минулого рідного краю;

- продовжувати пошуково-волонтерськоу діяльність.

Скрябин & O. Пономарьов - Сам собі країна

IV. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Мета:

- розширювати знання дітей про культуру поведінки;

- вивчати види мистецтва та засоби їх виразності;

- залучати учнів до творчої діяльності.

V. Ціннісне ставлення до природи.

Мета:

- розвивати свідоме ставлення дитини до себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи;

- виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища.


для батьків

для батьків

для батьків

Нормативно-правові документи з виховної роботи

Карта школи 1 Поверх

Карта школи 2 Поверх

Інструкція до карти

Розвиток учнівського самоврядування
Запобігання поширенню наркоманії
Кримінальні правопорушення неповнолітніми
Безпека та благополуччя дитини

Попередження торгівлі людьми

Реалізація програми попередження торгівлі людьми
Рекомендації МОН щодо безпеки

Інформаційні 5-ти хвилинки «Надзвичайні ситуації в житті та побуті» (1-11 кл.)

Кiлькiсть переглядiв: 2178

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.